Study

בית מדרש פרפורמטיבי

מוזמנים למעבדה אומנותית חדשנית ללימוד

בית מדרש פרפורמטיבי בעלמא

יוצרים ויוצרות בתחומי בימוי התיאטרון, המחזאות, המשחק, עיצוב הבמה, הפרפורמנס, תיאטרון הבובות והחפצים, תיאטרון התנועה, התיאטרון החזותי, הכוריאוגרפיה, המחול והספוקן וורד.

בבית המדרש נתחקה אחר הלימוד הבית מדרשי המסורתי ונרחיב אותו להתנסויות מעשיות אמנותיות שיחשפו את עושר הרבדים הפרפורמטיביים הטמונים בתלמוד.

לפרטים והרשמה: neria@alma.org.il

התוכנית תמשך לשמונה מפגשים אשר יתקיימו בימי רביעי, בין השעות 17:00-21:30 בחודשים מאי עד יולי

בית עלמא, רחוב שד”ל 6, תל אביב

תכנית הלימודים

  1. מבוא – "מהי יהדות?"דר' רות קלדרון ודר' גרמי פוגל
  2. המקרא בעולמו: על מקומו ההיסטורי והספרותי של המקרא במזרח הקדוםדר' עומר סרגיי