Study

סלון אבינעם

מקום מפגש ולימוד לבוגרי בתי מדרש יוצרים בעלמא

סלון אבינעם הוא מרחב לימוד ושיחה בין יוצרים מ’גילדות’ שונות של התרבות העברית בישראל. ציירים, תסריטאים, סופרים ומשוררים, מאיירים, אנשי תקשורת, רקדנים, ושוערי תרבות במוסדות מרכזיים בתרבות העברית בתל אביב.

המפגשים מתקיימים אחת לחודש סביב מקורות נבחרים מן התרבות העברית, כהשראה לעולמות התוכן והיצירה של המשתתפים. הסלון מיועד לבוגרי בתי המדרש ולמוזמנים בלבד.

סלון אבינעם מתקיים לזכר אבינעם ניסנוב, אדריכל ויוצר.