Study

כיתות י’

בשכבת י’ פוגשים את התלמידים את סיפורי הבריאה הקדומים של התרבויות הקדומות – הבבלית, היוונית והיהודית.
בשנה זו התלמידים נחשפים לעומק בעיקר לתרבות היוונית העתיקה, על האפוסים ההומריים, המחזות והפילוסופיה שנכתבו ביוון הקלאסית.