Culture

״עלמאים״ : שירה חפר

״עלמאים״ – סדרת רשת תיעודית חדשה מבית ‘עלמא’

בוגרי ובוגרות תכנית העמיתים משתפים בתובנות על התרבות העברית כמקור השראה לתהליך היצירה שלהם,
ועל תקופת הלמידה בעלמא המלווה אותם עד היום.

בפרק הזה אירחנו את שירה חפר
מתרגמת ומו״לית הוצאת לוקוס