Culture

״עלמאים״: שפרה קורנפלד

״עלמאים״ – סדרת רשת תיעודית חדשה מבית ‘עלמא’

בוגרי ובוגרות תכנית העמיתים משתפים בתובנות על התרבות העברית כמקור השראה לתהליך היצירה שלהם,
ועל תקופת הלמידה בעלמא המלווה אותם עד היום.

בפרק הראשון אירחנו את שפרה קורנפלד, סופרת ואקטיביסטית.