Culture

תיקון ליל שבועות של עלמא

יערך זו השנה השניה בבית אריאלה, ספריה ציבורית שהיא השותפה הטבעית לבית המדרש וליוצרי ויוצרות התרבות העברית.
נושא התיקון השנה ‘מהפכות’. לילה שבו נתכנס לדון, לשמוע, להתווכח ולהחכים עם מגוון של דוברות, דוברים ופאנלים בנושאים מגוונים.
לפרטים נוספים ולהרשמה>>http://l-p.site/עלמא