Culture

תחרות החיבורים של עלמא

“האם יצירה עכשווית בתרבות העברית מחויבת לקאנון היהודי?״
שבוע אחרון נותר עד הדדליין של תחרות החיבורים שלנו ואם תגישו את חיבורכם אולי תזכו בפרס כספי ובפרסום בדפוס!
בימים אלה של מחלוקת באשר לאופיה העתידי של מדינת ישראל אנו סבורים ששאלת התחרות אקטואלית מתמיד.
כיצד אנו רוצים שתיראה התרבות העברית?
שלחו אלינו חיבור בן 7500 מילה לכל היותר, עד לתאריך 30.4.23
הפרסים:
מקום ראשון: 25,000 ש”ח
מקום שני: 15,000 ש”ח
מקום שלישי: 5,000 ש”ח
שלושת המאמרים הזוכים יודפסו בהוצאה מיוחדת.
בהצלחה!
הירשמו לתחרות בקישור>> http://bit.ly/3UEG4SC