Culture

רותי חן ליסי – מים אחרים

השקת ספרה הראשון של רותי חן ליסי - 'מים אחרים'
״סיפורה של אשה ואדריכלית צעירה במסע של גילויים בין שלוש ערים
החל בנגיסות קטנות בדימוי השלם של ירושלים אחרי מלחמת יום כיפור
דרך אירועים נפתלים באמסטרדם, ועד לצפת ערב מלחמת לבנון״
ינחה : ד”ר בנצי בר-לביא
על הספר: ד”ר שי צור- אפשטיין | אורי חן
קריאה: יעקב אייזנמן
ליווי מוסיקלי ושירה: תומר חן, שלי עלמה