Culture

פרק מס’ 8 – “לבדי”

קריאה בשיר “לבדי” של חיים נחמן ביאליק. משתתפים: הסופר חיים באר, חוקרת הספרות פרופ’ זיווה שמיר. באדיבות רות קלדרון, קרן אבי חי ורשת.