Culture

פרק מס’ 20 – שיר השירים

קריאה בפסוקים מתוך ספר שיר השירים (פרק ה פסוקים ב-ז). בהשתתפות: המשוררת אגי משעול ורב ההתנחלות תקוע מנחם פרומן. באדיבות רות קלדרון, קרן אבי חי ורשת.