Culture

פרק מס’ 18 – אביון מן הארץ

קריאה בספר דברים טו ז-יב. בהשתתפות: הפרשן חיים ברעם וראש ישיבת ההסדר פתח תקווה הרב יובל שרלו. באדיבות רות קלדרון, קרן אבי חי ורשת.