Culture

פרק מס’ 15 – מעשה בשתי אחיות

קריאה בסיפור מדרש האגדה, “מעשה בשתי אחיות”. בהשתתפות: השחקן משה איבגי והתסריטאית אסתי נמדר. באדיבות רות קלדרון, קרן אבי חי ורשת.