Culture

ענת לוין – “רק רגע גוף”

ילי שנר מארחת ב"חדר קריאה" ב"עלמא" את המשוררת ענת לוין לשיחה על ספרה "רק רגע גוף"
ילי שנר מארחת ב”חדר קריאה” ב”עלמא” את המשוררת ענת לוין לשיחה על ספרה “רק רגע גוף”.
ענת לוין כותבת שירה בהירה וישירה, הומוריסטית ועצובה, שיריה פורשים דיוקן חיים כנה, נטול חשיבות עצמית, המתחיל בשנותיה כאישה צעירה המפלסת את דרכה בעולם ונמשך עד לנקודת העגינה שבחייה – בית, אהבה, אמהות.