Culture

הנני: משה הלברטל

משה הלברטל הוא פרופסור בחוגים למחשבת ישראל ולפילוסופיה בירושלים ובניו יורק, משלב חשיבה פילוסופית ולמדנות יהודית ומסביר למה “הנני” היא  קריאה של האל לאדם היהודי לעשיית חסד, צדק ודאגה לחלשים

מגישה ועורכת ראשית: ד”ר רות קלדרון, הפקה ועריכת תוכן: אורן חלפון, תחקיר: נמרוד סמוראי לוי, הקלטה ועריכת סאונד: גיא זגרון, ייעוץ וליווי: ניר גורלי