Culture

דורון לקס – האל החונך

השקת הספר "האל החונך – החזון ההומניסטי של ספר בראשית" - דורון לקס
הספר האל החונך מציע קריאה פורצת דרך של ספר בראשית, המבחינה בקיומו של קו רעיוני עקבי הנמשך גם ביתר ספרי התורה. קו רעיוני זה מעיד על קיומו של תהליך שבו חונך האל המקראי את האדם שנברא בצלם אלוהים למודעות הומניסטית מהפכנית. מודעות זו תהווה תשתית להקמת חברה אנושית עצמאית המבוססת על ערכי הצדק החברתי, כאשר את מרות האל תחליף מערכת משפט העושה צדק.
אברם (אב רם) הוא אב קדמון של משפחה גרעינית לעם חדש, ואילו עמרם (עם רם) הוא אביהם של שני מנהיגי העם ‐ משה ואהרון. טכניקה ספרותית זו של שימוש בשמות היא אחת מני רבות בהן מבחין ספר זה ומלמדות על קיום של רובד מטפורי בכתוב. הספר האל החונך הוא תולדה של תשע שנות חקירה, בהן דבק דורון לוקס בדרך של “קריאה יחפה”, כאשר ספר העזר העיקרי ששימש אותו היה הקונקורדנציה.