Culture

אברהם יצחק גרין – בעל הייסורים: פרשת חייו של ר’ נחמן מברסלב

השקת הספר החדש של אברהם יצחק גרין “בעל הייסורים: פרשת חייו של ר’ נחמן מברסלב״

ערב חגיגי בעלמא
מוזמנים.ות לערב חגיגי בעלמא, לרגל השקת הספר החדש של אברהם יצחק גרין
“בעל הייסורים: פרשת חייו של ר’ נחמן מברסלב״
ביום חמישי 27‪.‬04‪.‬23 | בשעה 19:00
הדוברים:
דב אלבוים
חביבה פדיה