Culture

אבי פרימור – אבני אש

ב׳אבני אש׳ שוזר אבי פרימור את הדרמה הבדיונית יחד עם ארועים היסטוריים ודמויות מיתולוגיות מחיי היישוב בימי השלטון העות׳מאני, על רקע המראות הבראשיתיים של ארץ ישראל הישנה.